Project Cederlaan

#volgditproject

Het Project

Wonen Regio Kortrijk en KRAS architecten werken samen om van de wijk Cederlaan (Ceder-, Sparren- en Perziklaan) een aantrekkelijke en duurzame woonbuurt te maken. Bedoeling is om een divers woonaanbod te creëren. Ook in deze wijk stelt Wonen Regio Kortrijk zoals steeds ecologisch verantwoord bouwen voorop. De opwaardering omvat zowel de renovatie van de bestaande woningen tot bijna-energieneutrale woningen, als het bouwen van laagenergetische nieuwbouwappartementen. Er zullen groen gemeenschappelijke binnentuinen komen die zorgen voor een aangename woonomgeving en contact tussen de bewoners.

Medio januari 2019 gaat aannemer Devagro van start met de ontmantelingswerken.

Nieuws

Vervanging hoge druk waterleiding

Je zal misschien al vernomen hebben dat een hoge druk waterleiding tussen Kapel ter Bede en de Minister De Taeyelaan dringend vervangen moet worden. De stad Kortrijk maakte hierover afspraken met de Watergroep die deze dringende werken binnenkort uitvoert.Hierover werd al een bewonersbrief verspreid in de buurt. Mocht je die (nog) niet ontvangen hebben, dan kan je die hier nalezen.

Vragen over de heraanleg van je buurt? Kom naar de infovergadering op 23 januari.

De komende jaren staan er heel wat werken gepland in de omgeving van de Cederlaan. Er is niet alleen de heraanleg van het publiek domein door Wonen Regio Kortrijk, maar ook de stad Kortrijk en Aquafin voeren er belangrijke werken uit.We kunnen ons voorstellen dat je even het overzicht dreigt te verliezen.Daarom plannen de stad Kortrijk en Wonen Regio Kortrijk nu een gezamenlijke infovergadering. Hopelijk ontving ook jij intussen de uitnodiging in de bus voor de vergadering op maandag 23…

planning werkzaamheden eind ’22 – begin ’23

De werken voor de tweede fase van ons bouwproject zijn intussen een tijdje aan de gang. Alles verloopt vlot volgens schema. We houden u bij deze graag op de hoogte van de verdere werforganisatie de komende weken. Het jaar loopt stilaan op zijn einde, maar de komende weken staat er nog een en ander op de planning. Dit jaar gaan nog een aantal afbraakwerken verder. Zo wordt de eerste fase van de afbraak in zone G nog afgewerkt en worden…

Leer nu de werfindeling voor fase twee kennen

Op de infovergadering van 20 september bespraken we de manier waarop de werf tijdens fase twee zal ingericht worden. U vindt meer details op het plan hierboven. Zoals u ziet, wordt de werf onderverdeeld in een aantal zones: A, D, E, F en G. In de week van 3 oktober gaat de aannemer verder met het afbreken en strippen van de panden rond zone F.Vervolgens, vermoedelijk tegen half oktober, is het de beurt aan zone G. Na zone G komen…

Welkom op het infomoment op dinsdag 20 september 2022 om 16 uur

De werf aan de Cederlaan is de tweede fase ingegaan.Die houdt de sloop van 12 huizen en de renovatie en nieuwbouw van een 51-tal woningen in. Om de werf in goede banen te leiden, heeft aannemer Artes-Depret een werforganisatie op poten gezet met een aanta; regelingen rond mobiliteit en circulatie in de buurt, parkeren, etc.We nodigen je graag uit op een infomoment op dinsdag 20 september om 16 uur in de woning aan de Cederlaan 20. We geven er graag…

Sloop woningen Cederlaan fase 2 gestart

U zal al gemerkt hebben dat de aannemer die de tweede fase van de bouwwerken organiseert, niet stil zit. Afgelopen week is gestart met de sloop van een aantal woningen in de buurt.Het zijn specifiek de huizen aan de Cederlaan (met huisnummers 1, 3 en 5) en de Minister de Taeyelaan (met huisnummer 16) die de komende weken met de grond gelijk gemaakt zullen worden. De aannemer doet er de komende weken alles aan om de hinder voor de omwonenden…

Assistentiewoningen Cederlaan feestelijk in gebruik genomen

Binnen het project Cederlaan voorzag Wonen Regio Kortrijk op de hoek van de Cederlaan en de Perziklaan in de bouw van assistentiewoningen voor personen met een beperking. Bewoners konden er sinds eind december hun intrek nemen. De huisvestingsmaatschappij werkt hiervoor samen met Groep Ubuntu. Op donderdag 24 maart werd het complex onder een stralende lentezon feestelijk in gebruik genomen. Wonen Regio Kortrijk maakt er bij grote opwaarderingsprojecten een erezaak van om minstens 10% van het project rolstoelvriendelijk te maken. Dat…

Wonen Regio Kortrijk en groep ubuntu slaan handen in elkaar voor invulling assistentiewoningen

Een van de vernieuwingen bij de metamorfose van de wijk Cederlaan is de bouw van 18 assistentiewoningen op de hoek van de Perziklaan en de Cederlaan. Het gaat om 15 studio’s voor 1 persoon en 3 studio’s voor 2 personen. Naast de eigenlijke studio’s zijn in het gebouw ook 3 gemeenschappelijke ruimtes ter beschikking waar alle bewoners in 3 leefgroepen kunnen samenkomen. Voor de begeleiders is tot slot een slaapkamer met sanitair en een vergaderruimte voorzien. Dat de 18 assistentiewoningen…

Werken fase 1 afgerond

Wie af en toe passeert in de buurt van de Cederlaan, zal ongetwijfeld gemerkt hebben dat de aannemer er met de laatste loodjes bezig is. Tegen komende woensdag moet de eerste fase van het project Cederlaan afgerond zijn. Sinds oktober 2019 was aannemer Artes-Depret actief in de Cederlaan. Los van de COVID19-crisis verliepen de werkzaamheden er vlot. De afgelopen weken werd vooral verder gewerkt op de omgevingsaanleg: er werden natuurlijke, waterdoorlatende en half verharde wandelpaden aangelegd en het gras werd…

werken cederlaan naderen hun afwerking

Als alles volgens plan verloopt, moet de indrukwekkende werf aan de Cederlaan tegen het bouwverlof begin juli, afgewerkt zijn. We geven u graag een stand van zaken op de verschillende fronten. Woningen Perziklaan In de omgeving van de Perziklaan wordt de laatste weken hard gewerkt aan de nutsleidingen (zoals telefonie, water en elektriciteit) en het terug in orde brengen van de wegen en voetpaden. Aan de achterzijde van de woningen in de Perziklaan legt de aannemer momenteel het pad aan dat…

Blijf op de hoogte

{captcha}