Project Cederlaan

#volgditproject

Het Project

Wonen Regio Kortrijk en KRAS architecten werken samen om van de wijk Cederlaan (Ceder-, Sparren- en Perziklaan) een aantrekkelijke en duurzame woonbuurt te maken. Bedoeling is om een divers woonaanbod te creëren. Ook in deze wijk stelt Wonen Regio Kortrijk zoals steeds ecologisch verantwoord bouwen voorop. De opwaardering omvat zowel de renovatie van de bestaande woningen tot bijna-energieneutrale woningen, als het bouwen van laagenergetische nieuwbouwappartementen. Er zullen groen gemeenschappelijke binnentuinen komen die zorgen voor een aangename woonomgeving en contact tussen de bewoners.

Medio januari 2019 gaat aannemer Devagro van start met de ontmantelingswerken.

Nieuws

Welkom op het infomoment op dinsdag 20 september 2022 om 16 uur

De werf aan de Cederlaan is de tweede fase ingegaan.Die houdt de sloop van 12 huizen en de renovatie en nieuwbouw van een 51-tal woningen in. Om de werf in goede banen te leiden, heeft aannemer Artes-Depret een werforganisatie op poten gezet met een aanta; regelingen rond mobiliteit en circulatie in de buurt, parkeren, etc.We nodigen je graag uit op een infomoment op dinsdag 20 september om 16 uur in de woning aan de Cederlaan 20. We geven er graag…

Sloop woningen Cederlaan fase 2 gestart

U zal al gemerkt hebben dat de aannemer die de tweede fase van de bouwwerken organiseert, niet stil zit. Afgelopen week is gestart met de sloop van een aantal woningen in de buurt.Het zijn specifiek de huizen aan de Cederlaan (met huisnummers 1, 3 en 5) en de Minister de Taeyelaan (met huisnummer 16) die de komende weken met de grond gelijk gemaakt zullen worden. De aannemer doet er de komende weken alles aan om de hinder voor de omwonenden…

Assistentiewoningen Cederlaan feestelijk in gebruik genomen

Binnen het project Cederlaan voorzag Wonen Regio Kortrijk op de hoek van de Cederlaan en de Perziklaan in de bouw van assistentiewoningen voor personen met een beperking. Bewoners konden er sinds eind december hun intrek nemen. De huisvestingsmaatschappij werkt hiervoor samen met Groep Ubuntu. Op donderdag 24 maart werd het complex onder een stralende lentezon feestelijk in gebruik genomen. Wonen Regio Kortrijk maakt er bij grote opwaarderingsprojecten een erezaak van om minstens 10% van het project rolstoelvriendelijk te maken. Dat…

Wonen Regio Kortrijk en groep ubuntu slaan handen in elkaar voor invulling assistentiewoningen

Een van de vernieuwingen bij de metamorfose van de wijk Cederlaan is de bouw van 18 assistentiewoningen op de hoek van de Perziklaan en de Cederlaan. Het gaat om 15 studio’s voor 1 persoon en 3 studio’s voor 2 personen. Naast de eigenlijke studio’s zijn in het gebouw ook 3 gemeenschappelijke ruimtes ter beschikking waar alle bewoners in 3 leefgroepen kunnen samenkomen. Voor de begeleiders is tot slot een slaapkamer met sanitair en een vergaderruimte voorzien. Dat de 18 assistentiewoningen…

Werken fase 1 afgerond

Wie af en toe passeert in de buurt van de Cederlaan, zal ongetwijfeld gemerkt hebben dat de aannemer er met de laatste loodjes bezig is. Tegen komende woensdag moet de eerste fase van het project Cederlaan afgerond zijn. Sinds oktober 2019 was aannemer Artes-Depret actief in de Cederlaan. Los van de COVID19-crisis verliepen de werkzaamheden er vlot. De afgelopen weken werd vooral verder gewerkt op de omgevingsaanleg: er werden natuurlijke, waterdoorlatende en half verharde wandelpaden aangelegd en het gras werd…

werken cederlaan naderen hun afwerking

Als alles volgens plan verloopt, moet de indrukwekkende werf aan de Cederlaan tegen het bouwverlof begin juli, afgewerkt zijn. We geven u graag een stand van zaken op de verschillende fronten. Woningen Perziklaan In de omgeving van de Perziklaan wordt de laatste weken hard gewerkt aan de nutsleidingen (zoals telefonie, water en elektriciteit) en het terug in orde brengen van de wegen en voetpaden. Aan de achterzijde van de woningen in de Perziklaan legt de aannemer momenteel het pad aan dat…

Eerste zes woningen Perziklaan bijna klaar voor bewoning

De werf in de omgeving van de Cederlaan staat niet stil. Op verschillende fronten wordt duchtig vooruitgang geboekt. We geven u graag een overzicht. Aan de assistentiewoningen werden de balustrades geplaatst. Die moeten de bewoners beschermen tegen onnodige valpartijen. Ook bij de appartementen is men gestart met de plaatsing van de borstweringen. Ook aan de omgevingsaanleg wordt verder gewerkt. Zo werd recent een rij elzen aangeplant op het einde van het bouwterrein. Die elzen moeten op termijn een groen scherm…

werken cederlaan vorderen goed

De uitvoeringswerken aan de nieuwe gebouwen in de Cederlaan gaan goed vooruit. Als alles goed blijft verlopen, dan zullen tegen eind april een zestal woningen in de Perziklaan volledig afgewerkt en gebruiksklaar zijn. Tegen die tijd zullen alle woningen ook over elektriciteit en water beschikken.  Met de telecombedrijven trachten we dan weer afspraken te maken die er voor moeten zorgen dat de woningen ook op tijd over internet en digitale televisie kunnen beschikken. Op die manier raken alle woningen afgewerkt tegen eind juli. De…

Betonwerken cederlaan deel 2 – vrijdag 27/11/20

Komende vrijdag 27 november 2020 worden opnieuw betonneringswerken uitgevoerd in de Cederlaan, ditmaal ter hoogte van nummer 31. Dan worden de terrassen en de funderingsplaat van de kelder van de nieuwbouwappartementen gegoten. Vanaf 6 uur ’s morgens start de aannemer met het gieten van het beton, onmiddellijk hierop aansluitend volgt het polieren van het beton. Het betekent dat de werken zullen doorlopen (ook ’s nachts) tot op zaterdag 28 november.We verontschuldigen ons nu al voor het ongemak dat dit met…

betonwerken cederlaan op vrijdag 13 en zaterdag 14 november 2020

Zoals u weet, realiseren wij aan de Cederlaan twee nieuwbouw appartementsgebouwen en 18 woningen.Van vrijdagmorgen 13 november tot en met zaterdag 14 november worden de terrassen er aangelegd ter hoogte van het nummer 25. Concreet betekent dit dat vanaf 6 uur ’s morgens vrachtwagens aan- en af- zullen rijden voor het aanvoeren van beton.Samen met de minder hinder-coordinator van de stad Kortrijk werd bekeken welke aanrijroute voor vrachtwagens het beste is. Hieronder kan u zien welke route zal gevolgd worden….

Blijf op de hoogte

{captcha}