Eerste zes woningen Perziklaan bijna klaar voor bewoning

De werf in de omgeving van de Cederlaan staat niet stil. Op verschillende fronten wordt duchtig vooruitgang geboekt. We geven u graag een overzicht.

Aan de assistentiewoningen werden de balustrades geplaatst. Die moeten de bewoners beschermen tegen onnodige valpartijen. Ook bij de appartementen is men gestart met de plaatsing van de borstweringen.

Ook aan de omgevingsaanleg wordt verder gewerkt.

Zo werd recent een rij elzen aangeplant op het einde van het bouwterrein. Die elzen moeten op termijn een groen scherm vormen tussen de appartementen en de woningen aan Kapel ter Bede. Elzen horen tot de berkenfamilie. Elzen aarden goed in vochtige omgevingen. Vooraleer hun bladeren verschijnen, bloeien de bomen in de vorm van wat we ‘katjes’ noemen.  Elzenbladeren behouden altijd hun groene kleur, ook in de herfst vooraleer ze van de takken vallen.

Nog op het bouwterrein legt men op dit ogenblik ook de laatste verbindingen voor de aanleg van het BEO-veld (Boorgat Energie Opslag) waar we het in een vorig blogbericht al over hadden. 

Tot slot naderen de eerste woningen in de Perziklaan hun definitieve afwerking.

Zo werden recent de keukenkasten en badkamermeubelen geïnstalleerd in de nieuwe huizen. Als alles volgens schema verloopt, dan worden alle nutsleidingen (zoals elektriciteit, gas, telefonie/internet…) aangesloten in de periode tussen 26 april en 7 mei. 

Op die manier kunnen de huizen bewoond worden vanaf 1 juni 2021.

We bekijken momenteel nog of en hoe we, gezien de strenge coronamaatregelen, een kijkmoment kunnen organiseren voor omwonenden.