Leer nu de werfindeling voor fase twee kennen

Op de infovergadering van 20 september bespraken we de manier waarop de werf tijdens fase twee zal ingericht worden. U vindt meer details op het plan hierboven.

Zoals u ziet, wordt de werf onderverdeeld in een aantal zones: A, D, E, F en G.

In de week van 3 oktober gaat de aannemer verder met het afbreken en strippen van de panden rond zone F.
Vervolgens, vermoedelijk tegen half oktober, is het de beurt aan zone G.
Na zone G komen (in die volgorde) zones A en D/E aan de beurt.
Aansluitend op de afbraak van de panden in zone F start meteen ook de heropbouw van de woningen.

Het spreekt voor zich dat de afbraak van panden enige hinder met zich mee zal brengen.
We luisteren graag naar uw bezorgdheden op dat vlak. De mensen van Artes Depret gaan alvast langs bij die
huizen die tijdens een bepaalde fase specifieke hinder kunnen ondervinden van de werken.

Uiteraard willen wij de afbraakfase voor iedereen zo veilig en vlot mogelijk laten verlopen.
Er worden altijd veilige parkeerzones voorzien voor bewoners in de buurt van hun woning.
Daarnaast zullen de woningen altijd bereikbaar blijven tot aan de garage en de inkomdeur.
Meer details vindt u alvast op het plan in bijlage. Bedankt om te parkeren op de voorziene plaatsen.

De afbraak betekent ook dat hier en daar ook tuinafsluitingen moeten weggenomen worden.
Woont u naast een van de te slopen panden, laat ons dan via cederlaan@wonenregiokortrijk.be weten of u uw tuinafsluiting wil laten staan of niet.

Als er tot slot mensen zijn die van de gelegenheid willen gebruik maken om tijdens de werken in de buurt ook
dakwerken te laten uitvoeren, kunnen die dat tegen 7 oktober melden via cederlaan@wonenregiokortrijk.be .
Met de aannemer bekijken we of dit haalbaar is, en hoe dit vlot en tegen de beste prijs kan georganiseerd worden.

De werfkeet van de mensen van Artes Depret is ondergebracht in de woning aan de Sparrenlaan 4.
In dringende gevallen kan u hen daar opzoeken.