ruwbouwwerken fase 1 afgerond

Eind juni berichtten we u over de bouw van gezinswoningen, assistentiewoningen en appartementen aan de Cederlaan. Intussen zijn we alweer een aantal maanden verder en kunnen we u een nieuwe stand van zaken meegeven.

De ruwbouwwerken van deze eerste fase zijn stilaan afgerond.

Eind november wordt dan ook gestart met de schilderwerken in de eerste woningen. 

Maar dat is niet het enige. 
Op verschillende locaties voert men intussen ook de meest diverse ingrepen uit zoals pleisterwerken, chape gieten, bevloeren, gipskartonwerken, het installeren van technieken of dakwerken. Dat vormt meteen ook de agenda voor de komende weken en maanden.

Niet alleen binnen werkt men trouwens verder.

Ook de omgevingswerken starten binnenkort op.

En inmiddels is de aannemer ook begonnen met het boren van een BEO-veld. 

BEO staat voor Boorgaten Energie Opslag en betekent concreet dat er boringen gebeuren tot 60 meter diep. Die boringen moeten dienen als warmtebron voor de warmtepompen waarmee de assistentiewoningen en appartementen zullen verwarmd worden.


Nog maar eens een voorbeeld van de klimaatvriendelijke en duurzame manier waarop Wonen Regio Kortrijk haar bouwprojecten aanpakt.